Wat is het verschil tussen biologisch en juridisch ouderschap?

De vader en moeder van wie het DNA in het kind zit, worden de biologische ouders genoemd. Juridische ouders zijn wettelijk familie van het kind. Maar zij hoeven niet biologisch verwant te zijn met het kind. Zoals bijvoorbeeld bij adoptie.

Juridische moeder
De wettelijke of juridische moeder is:

De vrouw uit wie het kind is geboren. Dat geldt ook als het kind verwekt is met een donoreicel.
De vrouw die het kind heeft geadopteerd.
De duomoeder die automatisch ouder is geworden of het kind heeft erkend. Of de duomoeder waarvan de rechter het ouderschap vaststelt.
Juridische vader
De wettelijke of juridische vader is:

De echtgenoot of geregistreerde partner van de moeder op het moment dat het kind wordt geboren.
De man die het kind erkent of adopteert.
De man van wie de rechter het vaderschap vaststelt.
Heeft u een geregistreerd partnerschap, dan geldt wat hierboven staat ook. Een geregistreerd partnerschap wordt net als een huwelijk officieel bij de burgerlijke stand gesloten. Het is dus niet hetzelfde als het hebben van een samenlevingscontract of op hetzelfde adres ingeschreven staan.

Wettelijke ouder heeft niet altijd gezag
Een juridische ouder heeft niet altijd automatisch het gezag over een kind. Omgekeerd is een persoon die het gezag heeft over het kind niet altijd de juridische ouder. Heeft u gezag over een kind? Dan heeft u de plicht en het recht hem of haar op te voeden en te verzorgen.

Heeft u daar meer vragen over, bel dan gerust voor een vrijblijvend afspraak!

ouderschap #biologisch #juridisch #erkennen #gezag #gezamenlijkgezag #trouwen #samenwonen #geregistreerdpartnerschap #kinderen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *