Family coach: samen opvoeden, samen echtscheiden, samen verder

Mijn naam is Kim Feelders.

Ik ben 50 jaar, getrouwd en moeder van twee prachtige meiden. In het weekend zijn geregeld de zoon en dochter van mijn partner bij ons. Ik ben sinds 1994 werkzaam in de jeugdhulpverlening en beschik daardoor over een zeer ruime ervaring met allerlei opvoedingsvraagstukken en gezinsproblematiek.

In 2006 heb ik de overstap gemaakt naar de Raad voor de kinderbescherming, met als specialisaties het analyseren van gezins-, opvoedings- en gezagssituaties van minderjarigen in ernstig acute bedreigende situaties, complexe echtscheidingen en Internationale Kinderontvoering (IKO).

Wat kunt u van mij verwachten?

Mijn manier van communiceren is direct en mensgericht. Dat kan soms best confronterend zijn, maar het is eerlijk en oprecht, helder en eenduidig maar altijd met mildheid en begrip. Het is mijn doel om ouders te ondersteunen in het voorkomen van een vechtscheiding en het afglijden naar onderzoeken in gezinssituaties, eindeloze rechtszaken en gedwongen hulpverlening.

Wat verwacht ik van u?

Een echtscheidingsprocedure is één van de meest ingrijpende periodes in uw leven, met verregaande consequenties voor u en uw kind(eren). Het is van groots belang dat u de regie neemt en in uw kracht gaat staan en leert en blijft kijken en denken vanuit het belang van uw kind(eren). U bent immers door uw kind(eren) voor het leven aan elkaar verbonden, ook al woont u straks niet meer samen.

In maximaal vijf gesprekken stel ik met u een ouderschapsplan op. Daarnaast kan ik met u de juridische en financiële afwikkeling voorbereiden. De definitieve juridische afhandeling gebeurt in nauwe samenwerking met verschillende gerenommeerde advocatenkantoren.

Voor de jaarlijkse evaluatie van het ouderschapsplan, als u even niet meer samen op één lijn zit, of als communiceren als ouders lastiger gaat of zelfs helemaal niet meer plaatsvindt, kan ik jullie ondersteunen om weer samen dezelfde kant op te kijken. Is het na een aantal jaar nog lastig om de transformatie van ex-partners naar gezamenlijk ouderschap te maken of hebben jullie een derde nodig om weer de belangen van de kinderen centraal te stellen? Bel mij gerust. Dan kunnen we samen kijken hoe jullie de kinderen en hun belangen centraal kunnen stellen.

Heb je advies nodig? Of een eerlijke spiegel om naar je eigen aandeel in het ouderschap te kijken? Of weet je het soms echt even niet meer? Samen kunnen we kijken wat jij als ouder nodig hebt om weer steviger in je schoenen te staan.